White Hydrangeas

White Hydrangeas

Linda Pirkle

  • $450.00

Medium: Acrylic on antique white tin panel

Dimension: 22 3/4" x 22 3/4"

Ready to Hang!We Also Recommend